Prisidėjome kuriant televizijos laidas. Operatoriai, technika, apšvietimas, garsas.